Schuldhulp organisaties

Organisaties op het gebied van schuldhulp

NVVKhttps://www.nvvk.nl/branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering.
UWV – Schuldenhttps://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/schulden/ik-heb-schulden/detail/hulp-bij-het-aflossen-van-mijn-schulden/schuldhulpverleningHulp van het UWV bij schulden
NIBUDhttps://www.nibud.nl/Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut en doet onderzoek naar, en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee.
Schuldinfohttps://www.schuldinfo.nl/Uitstekende site met juridische informatie voor hulpverleners.
Rechtwijzer – schuldenhttps://rechtwijzer.nl/schuldenRechtwijzer in schulden is voor iedereen die grip en overzicht wil krijgen en op zoek is naar oplossingen bij schuldenproblematiek.
De Nieuwe Gerechtsdeurwaarderhttps://www.dngbv.nl/De Nieuwe Gerechtsdeurwaarder is een deurwaardersorganisatie met de ambitie om mensen met schulden nieuw perspectief te bieden door de aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland ingrijpend te veranderen
DiFfithttps://diffit.nl/Geldzorgen en financiële vraagstukken onder werknemers zorgen voor stress, minder productiviteit en uitval. DiFfit heeft jarenlange expertise op het gebied van financiële fitheid en zelfredzaamheid van werknemers én huishoudens.
Geldfithttps://geldfit.nl/Gericht advies na het invullen van een test.
De Nederlandse Schuldhulproutehttps://nederlandseschuldhulproute.nl/De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is complex. Daarom werkt stichting NSR samen met gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute.
Budgetplanner Nederlandhttps://budgetplanner.nu/Budgetplanner Nederland is een landelijk opererende, onafhankelijke organisatie die budgetbegeleiding geeft aan cliënten die te maken hebben met (beginnende) financiële problematiek.
Schuldhulpmaatjehttps://schuldhulpmaatje.nl/Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Jongeren Perspectief Fondshttps://www.jongerenperspectieffonds.nl/JPF biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal.
De Voorzieningenwijzerhttps://www.devoorzieningenwijzer.nl/Tijdens een persoonlijk adviesgesprek brengt de gecertificeerde consulent in kaart waar iemand recht op heeft en vraagt het aan. Hij gebruikt hiervoor een slimme applicatie die alle (gemeentelijke) regelingen en toeslagen kent.
Schuldenlabhttps://www.schuldenlab.nl/SchuldenlabNL is opgericht om lokaal beproefde en succesvolle projecten verder te brengen en duurzaam te maken. Daarvoor werken we binnen gemeenten aan en met lokale schuldenlabs. Hierbij trekken we samen op met onmisbare partners als banken, woningcorporaties, energieleveranciers en verzekeraars.
Schuldeiserscoalitiiehttps://www.schuldeiserscoalitie.nl/De Schuldeiserscoalitie bestaat uit een groep van primaire schuldeisers die als gemeenschappelijk streven heeft om particuliere klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief te helpen.

Het doel van de Schuldeiserscoalitie is om:
– probleemschulden bij klanten helpen te voorkomen;
– betalingsachterstanden van klanten te helpen oplossen.

Schuldenwijzerhttps://schuldenwijzer.nl/Via Schuldenwijzer kan iemand met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.
Zelfjeschuldenregelen.nlhttps://www.zelfjeschuldenregelen.nl/Invultool met 6 duidelijke stappen.