Incassokosten staffel WIK

Overzicht toegestane incassokosten volgens de WIK (Wet Incassokosten). Deze zijn per 1 juli 2012 effectief geworden voor vorderingen op consumenten die na deze datum in verzuim geraakt zijn. Voor zakelijke vorderingen blijven de Algemene Voorwaarden leidend. Indien er geen AV zijn overeengekomen wordt de WIK toegepast.

Belang van de zaakTarief buitengerechtelijke
kosten
Opmerking
€ 0 – € 2.50015%
€ 2.501 – € 5.00010%
€ 5.001 – € 10.0005%
€ 10.001 – € 200.0001%
Over het meerdere0,5%met een maximum van € 6.775