Incasso calculatorTotale incassokosten
Oorspronkelijke factuur
Rente
Totale vordering

Incassokosten

De incassokosten zijn berekend aan de hand van onderstaande staffel: