IndienenCurator werkt samen met partners zoals incassobureaus, incasso-advocaten, brancheorganisaties en natuurlijk de curatoren zelf om het proces van het indienen van vorderingen in faillissementen zo efficiënt en transparant mogelijk te maken.

Incassobureaus en incasso-advocaten:

Deze kunnen in de dossiers waar de debiteur tijdens het incassoproces failliet blijkt de vordering aanmelden als service voor hun opdrachtgevers. Na indienen van de vordering verloopt het verdere contact direct tussen opdrachtgever en curator zodat het bureau het dossier kan sluiten.